top of page
  • תמונת הסופר/ת Hila Harako

הגשת תביעת ליקויי בניה- סקירה קצרה


תביעה לתשלום פיצויים בגין ליקויי בניה וזכות התיקון של הקבלן


משרדנו מייצג תובעים בתביעות ליקויי בניה, בין היתר, כנגד קבלנים (חלק מהליקויים הינם בדירות וחלק ברכוש משותף). עיקר התביעות הינן בענייני רטיבויות חוזרות ונשנות ו/או ליקויים בטיחותיים כראשי נזק עיקריים לתביעה.


בטרם הגשת התביעה, יש להחליט האם ברצוננו לתבוע כי הקבלן יתקן את הליקויים על פי חוות דעת מומחה מטעמנו או, האם התובע איננו מעוניין כי הקבלן יתקן אלא ישלם פיצוי כספי על סמך חוות הדעת, כאשר התיקון יבוצע עצמאית על ידי התובע באמצעות קבלן חיצוני. כמובן, חשוב להצטייד בחוות דעת מומחה של חברה מוכרת ואמינה כאשר בצד כל ראש נזק יופיע סכום הפיצוי. ככלל, חוק המכר קובע כי יש לתת הזדמנות סבירה לקבלן לתקן.

הפסיקה היום מכירה בכך, כי לא בכל מצב יש לתת לקבלן הזמנות לתיקונים וכי הזכות לתיקונים איננה לנצח.


לעיתים, התיקון שנעשה על ידי קבלן לא פותר את הבעיה. לחילופין, ישנם מקרים בהם הקבלן פשוט לא נענה לביצוע התיקון הקיים. במקרה בו התובע איננו מעונין כי הקבלן יתקן, בין אם בשל כשלים בתיקונים חוזרים ונשנים ובין אם כי הקבלן סירב או התעלם, חשוב כי חוות דעת המומחה תתייחס לתוספת הנדרשת על כלל העלויות המופיעות בחוות הדעת לצורך ביצוע תיקון באמצעות קבלן חיצוני (ככל וישנה תוספת), כאשר בד"כ, נהוג להוסיף בין 20%-30% לפיצוי הנפסק וכן התייחסות לפינוי הדירה ולאיזו תקופה, במידה ויש צורך בכך על מנת לבצע את התיקונים.


כמו כן, מומלץ לתסמך את הביקורים אשר נעשו על ידי הקבלן (ככל והקבלן הגיע וניסה לתקן) וזאת באמצעות קבלת דו"חות ביצוע מטעם הקבלן בסיום הביקור בדירה (בד"כ מחתימים את הדייר על דו"ח ביצוע ושם גם מפורט איזה תיקון נעשה) וכן באמצעות מיילים המתעדים פניות לקבלן לביצוע התיקונים (והדבר חשוב שבעתיים כאשר הקבלן לא הגיע לתקן או לא נענה במקרים דחופים לתיקון מיידי- דבר אשר יכול ליצור החמרה של הליקוי). כך, כאשר ישנן ראיות בדבר פניות, ובשילוב עם חוות דעת מומחה מקצועי וכן החלטה לגבי הסעד המבוקש (תיקון בעין או פיצוי כספי)- ניתן יהיה לגשת לשלב התביעה.


בכל שאלה נוספת בענין זה ניתן לפנות למשרדנו בטלפון: 03-9505757 או בכתובת המייל hila@karako-law.co.il


מובהר כי היעוץ הניתן בסקירה קצרה זו הינו כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ פרטני אצל עו"ד המתבסס על מסמכים ובהתאם לנסיבות הענין.

Comments


bottom of page