top of page
  • תמונת הסופר/ת Hila Harako

החלת "חזקת השיתוף" על נכסים שהתקבלו במתנה או נרכשו באמצעות כספי מתנה מאביו של אדם שנפטר-אל מול הסתמכות האלמנה

עודכן: לפני יום 1

פסיקות בית המשפט העליון לאורך השנים קבעו "הלכת שיתוף" לפיה, חזקה על בני זוג המנהלים משק בית משותף, כי התכוונו לשתף איש את רעהו בנכסים. אחד מהחריגים להלכה הינו נכסים שהתקבלו אצל אחד מבני הזוג בירושה או במתנה.


אלא שבמקרים של "נכסים חיצוניים" לחיים המשותפים- אין אחדות דעים בפסיקה. לדוגמה, "נכסים חיצוניים" שהתקבלו בירושה או במתנה עשויים להיכלל תחת חזקת השיתוף, וזאת במקרים בהם בני הזוג נהגו בנכס החיצוני במשותף, ללא הפרדה רכושית בין הנכסים המשותפים לחיצוניים.


לאחרונה, בית המשפט המחוזי דן בסוגיה זו במסגרת עתירה לפסק דין הצהרתי שהגישה אלמנה להכיר בה כשותפה מלאה בנכסים החיצוניים חרף צוואתו של בעלה המנוח במסגרתה המנוח, הבעל, הוריש לאלמנה רק את דירת המגורים שבה התגוררו בנוסף לסכום כסף קצוב.


את יתר הרכוש שלו שנצבר במהלך השנים מנכסים הרשומים במלואם על שמו וממקורות כספיים שניתנו לו מאביו במתנה- הוריש רק לבנותיו.


כתוצאה מצוואה זו, עתרה האלמנה לבית המשפט לענייני משפחה לקבלת פסק דין הצהרתי לפיו היא הבעלים של מחצית מהנכסים החיצוניים של המנוח. במידה ותתקבל טענה זו הרי שמוריש יכול להוריש רק עד גובה הבעלות שלו בנכס-מחצית. ולא את הנכס במלואו.


היורשות, הבנות, טענו כי אין לקבל את טענת האם מאחר ובמהלך כל השנים בהם חיו יחדיו כבעל ואישה, התנהלה הפרדה רכושית מוחלטת ביחס לנכסים החיצוניים של המנוח-מה שהעיד כי גם בחייו לא היתה לו כל כוונה לחלוק את הנכסים אותם קיבל מאביו עם אישתו.


בית משפט השלום דחה את טענות האלמנה והיא ערערה לבית המשפט המחוזי.


בית המשפט המחוזי קיבל ברוב דעות את הערעור וקבע כי במקרה הספציפי, למרות שבמהלך כל שנותיהם כזוג- שישה עשורים! – נשמרה הפרדה רכושית ביחס לנכסים החיצוניים- יש לקבל את הסתמכות האלמנה על נכסים אלו לאחר מות המנוח או במקרה של פרידה בין בני הזוג כאשר היה בחיים:


בית המשפט המחוזי קבע כי לא ניתן להתעלם מכך כי שני בני הזוג תרמו לתא המשפחתי באמצעות עבודה מחוץ לבית ובניהול משק הבית וגידול הבנות ולכן במקרה זה- יש מקום להחיל את חזקת השיתוף גם על הנכסים החיצוניים, חרף ההפרדה.


עוד נקבע בבית המשפט המחוזי כי לאור השנים שחלפו, היה והמנוח אכן התכוון להפרדה רכושית זו ברבות השנים-היה עליו לתעד זאת בהסכם ברור אשר ישקף את רצון המנוח בכך ולא די בניהול הנכסים מיום קבלתם כמופרדים.


לפיכך, לאור הנישואים הארוכים, הסתמכות האלמנה על רכוש זה לאחר פרידה או פטירת המנוח והיעדר הסדרת ההפרדה באמצעות הסכם ברור אשר ישקף את רצון המנוח בכך- יש לראות במחצית הכספים ובמחצית הבעלות על הנכסים החיצוניים כשייכים לאלמנה מכוח הלכת השיתוף.


פסיקה שכזו מחדדת ומבהירה כמה חשוב להיוועץ בעורך דין ולהכין הסכמים וכן, גם צוואות מפורטות הכוללות הסברים מפי המוריש שעה שיש נכסים חיצוניים שכאלו.


(עמש (ת"א) 29298-05-20)


בכל שאלה נוספת בענין זה ניתן לפנות למשרד בטלפון: 03-9505757.

_____________________________

מובהר כי הייעוץ הניתן בסקירה קצרה זו הינו כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ פרטני אצל עו"ד המתבסס על מסמכים ובהתאם לנסיבות הענין.

Comments


bottom of page