• Hila Harako

רכישת דירה לאחר הנישואין כאשר צד אחד מימן את עיקר הרכישה- על חשיבות רישום החלקיות בדירה

עודכן: 30 ביולי 2018


רכישת דירה לאחר הנישואין כאשר צד אחד מימן את עיקר הרכישה- על חשיבות רישום החלקיות בדירה, בחינת המונח "מתנה" ושאלת השיתוף

לא אחת אנו נשאלים לגבי נושא רכישת דירה לאחר הנישואין כאשר אחד הצדדים מימן את הרכישה בסכום גבוה יותר, שאלה הנובעת מהרצון להקדים תרופה למכה חו"ח.

 מקרה שנדון לאחרונה בבית משפט השלום והמחוזי מבהיר- בהעדר הסכם ממון הקובע אחרת וכאשר דירת המגורים נרשמת על שני הצדדים שווה בשווה- אין זה משנה כיצד נרכשה או מומנה ועל ידי מי מהצדדים, שכן היא שייכת לצדדים בחלקים שווים.


עובדות המקרה

בני זוג נישאו בשנת 2004 לערך ורכשו דירה חדשה כחמש שנים לאחר נישואיהם, אשר עיקר המימון הגיע ממכירת דירת הרווקות הישנה של האישה הרשומה רק על שמה. הדירה החדשה נרשמה על שם שני בני הזוג בחלקים שווים.

בשנת 2011 לערך ביקש הבעל להתגרש.


טענות הצדדים

האישה טענה כי יש לפרק את השיתוף בדירה בהתאם להשקעה של כל אחד מהצדדים, שלא שווה בשווה על אף כי נרשמה בחלקים שווים, הן בשל העובדה כי עיקר ההשקעה נעשתה מצידה והן בשל טענתה כי הבעל הטעה אותה שכן תכנן להתגרש עוד לפני רכישת הדירה.

הבעל מצידו טען כי האישה נתנה לו כמתנה את כספי הדירה הישנה ורישום מחצית מהדירה על שמו-מצביעה על השלמת מתן המתנה. עוד טען כי לא הוכחה תרמית ומשכך-יש לחלק את הדירה שווה בשווה.

הערכאה הראשונה פסקה כי על פי כושר השתכרות והכנסות הצדדים וכן מפאת צדק כללי, יש לחלק את הדירה בהתאם להשקעה אשר נעשתה בה כך שהאישה זכאית ל-65% מהדירה והבעל ל-35%.

הצדדים ערערו לבית המשפט המחוזי, שם טען הבעל כי רישום הדירה החדשה באופן שווה מוכיח כי הייתה לצדדים כוונת שיתוף וחלוקת הדירה שווה בשווה.


בית המשפט המחוזי פסק:

  • בהיעדר הסכם ממון הקובע אחרת וכאשר דירת המגורים נרשמה על שני הצדדים בחלקים שווים, אין זה משנה כיצד נרכשה או מומנה-והיא שייכת לצדדים בחלקים שווים.

  • כל תרומה יתרה למימון הדירה על ידי מי מבני הזוג –מהווה ויתור או מתנה ואין לחלוק עליה.

  •  בנוסף, כל סיבה אחרת לגירושין, כמו בגידה-אין לה השפעה על הזכויות המשותפות במקרה זה.

הכותבת הינה עו"ד העוסקת בתחום הנדל"ן. לפניות ניתן ליצור קשר באמצעות המייל: hila@karako-law.co.il או בטלפון 03-9505757.

האמור לעיל הינו מידע כללי לידיעה בלבד ולא מהווה תחליף לייעוץ משפטי. הכותבת ממליצה לקבל ייעוץ פרטני המותאם לנתונים ספציפיים ומתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.48 צפיות