top of page
  • תמונת הסופר/ת Hila Harako

תקדים: זוג אשר הוכיח הפרדה רכושית מלאה יוכלו ליהנות מפטור ממס שבח עבור כל דירה בנפרד

עודכן: 30 ביולי 2018


תקדים: זוג אשר הוכיח הפרדה רכושית מלאה במסגרת הסכם ממון המיושם בפועל - יוכלו ליהנות מפטור ממס שבח עבור כל דירה בנפרד


חוק מיסוי מקרקעין אשר תוקן לאחרונה מעניק פטור ממס שבח לדירת מגורים אחת בלבד בתנאים המנויים בחוק. בני זוג, נחשבים כתא משפחתי אחד לענין זה, והדירות המוחזקות על ידם, גם אם הרישום הינו רק על אחד מבני הזוג, נחשב כחלק ממסת הדירות הכוללת של "התא המשפחתי" כאדם אחד. 


יחד עם זאת, לאחרונה, ניתן פסק דין בבית המשפט העליון לפיו  בני הזוג רשאים לטעון כי אין לספור ביחד דירות מגורים שמוחזקות על ידי שניהם בנפרד ובכך, ליהנות, כל אחד מהפטור הקבוע בחוק מיסוי מקרקעין לענין מס שבח.

בית המשפט קבע במסגרת ע"א 3178/12 יגאל שלמי נ. מנהל מיסוי מקרקעין נתניה, כי החזקה הקבועה בסעיף 49(ב) לחוק מיסוי מקרקעין היא אכן חזקה שבני הזוג עשויים לסתור אותה וזאת למשל באם בני הזוג חתמו על הסכם יחסי ממון אמיתי שיושם על ידם בפועל . קרי: על בני הזוג להוכיח הפרדה רכושית מלאה הן באמצעות הסכם ממון, והן להוכיח כי ההפרדה מיושמת בפועל הלכה למעשה.


פסיקה זו קובעת הלכה חשובה ביותר בעיקר לאחר התיקון האחרון בחוק מיסוי מקרקעין אשר צמצם את הפטורים לדירות מגורים לגבי דירת מגורים אחת ויחידה.

יש לשים לב כי הסכם הממון צריך להיות מנוסח בצורה ברורה נהירה וזהירה ובהתאם לאמור בפסק הדין.

_______________________________________________________

הכותבת הינה עו"ד העוסקת בתחום הנדל"ן. לפניות ניתן ליצור קשר במייל:  hila@karako-law.co.il

האמור לעיל הינו מידע כללי לידיעה בלבד ולא מהווה תחליף לייעוץ משפטי. הכותבת ממליצה לקבל ייעוץ פרטני המותאם לנתונים ספציפיים ומתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

8 צפיות

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page