top of page
 • תמונת הסופר/ת Hila Harako

תביעת ליקויי בניה, ירידת ערך ועגמת נפש אשר הוגשה באמצעות עו"ד הילה קרקו- התקבלה במלואה

עודכן: 5 ביוני 2023

ליקויי רטיבות חמורים בחדר ילדים אשר גרמו לגשם של ממש- אחריות קבלן-חוק המכר (דירות)

פסק דין ניתן בתאריך 23/8/2021, בית משפט השלום, ראשון לציון

 1. התובעים, אשר יוצגו בתביעה אשר הוגשה לבית משפט השלום בראשון לציון באמצעות עו"ד הילה קרקו, רכשו דירת 5 חדרים מקבלן במרכז הארץ וקיבלו את מפתחות הדירה לידיהם בשנת 2013.

 2. התובעים סבלו מרטיבות מסיבית אשר גרמה לגשם של ממש בחדר הילדים, דבר אשר מנע שימוש בחדר הילדים בבית ואף גרם להרס של הציוד אשר היה בחדר הילדים, והצריך מהתובעים לפנות את ילדיהם לחדר אחר ולהלינם על מזרנים ברצפה, להעמיד דליים בחדר השינה ולקום בבקרים ולגרוף מים ובמקביל לרדוף אחרי הנתבעת פעם אחר פעם כי תפעל לתיקון.

 3. הנתבעת, התחמקה מאחריות במשך שנים והעלתה טענות סותרות. לדוגמה, כי הרטיבות בכלל נובעת מהשכן למעלה ואין לכך קשר לנתבעת; כי לא מצאה את מקור הליקוי בבניה- כאשר לאחר מכן אמרה כי תזמין איש מקצוע לבצע תיקון; ולחילופין טענה כי האחריות לביצוע תיקון הליקוי חלף.

 4. משהקבלן בחר להתנער מאחריות, הגישו התובעים תביעה לפיצויים בגין נזקי הרטיבות החמורים (ולחילופין תיקון בעין) וכן תבעו ירידת ערך על בסיס חוות דעת שמאית וכן עגמת נפש ברף גבוה נוכח היקף הליקויים.

 5. לאחר הגשת כתב התביעה ועל אף כי הוצגו סרטונים ותמונות של החדר הגשום, במסגרת כתב ההגנה, הגישה הנתבעת חוות דעת מטעמה הקובעת כי : "אין כלום", "אין רטיבות" . זאת, כאשר התובעים נאלצים לשים דליים ולגרוף מים כאשר יש גשמים.

 6. בית המשפט קבע כי לצורך בחינת הליקויי, האחריות לו וכן בגין ירידת הערך ימונה מומחה מוסכם מטעמו.

 7. המומחה המוסכם מצא את מקור הליקוי ופסק חד משמעית כי האחריות על תיקון הליקויים הינה על כתפי הנתבעת, החברה הקבלנית.

 8. בנוסף, מצא המומחה המוסכם כי יש מקום לקבוע ירידת ערך לדירה ושווי ירידת הערך יקבע לאחר שהחברה הקבלנית תעמוד בהצלחה בתיקונים.

 9. החברה הקבלנית, בהתבסס על חוות דעת מטעם המומחה המוסכם פעלה לתיקון באמצעות קבלן משנה חיצוני- תיקון אשר צלח וזאת לאחר 5 שנים של גשם בחדר הילדים ועל אף טענתה כי הליקוי אינו באחריות בכלל.

 10. לאור הצלחת התיקון, המומחה המוסכם אימץ את עמדת התובעים בכתב התביעה כי יש לפסוק ירידת ערך בגין התקופה בה סבלו התובעים מליקוי הרטיבות ועד לתיקון הליקוי.

 11. בהמשך לכך, גם בית המשפט הסכים כי לאור היקף הליקויים, לאור העובדה כי הנתבעת התחמקה מאחריות, ולאור הסבל הממשי ממנו סבלו התובעים, יש לפסוק גם פיצויים בגין עגמת נפש וכן, החזר מלא של הוצאות המומחים שהיה על התובעים להזמין לצורך התביעה (מהנדס מומחה, שמאי, חברת איתור) וכן שכר טרחת עו"ד.


Commentaires


bottom of page