תחומי עיסוק 

ירושות וצוואות

מקרקעין\ נדל"ן פרטי ומסחרי

עריכת הסכמי רכישת/מכירת דירה יד שניה לרבות ביצוע כל הבדיקות המקדמיות הנחוצות ברשויות ו/או בגופים הרלבנטיים, ייצוג בתהליך רכישת דירה מקבלן, רישומי עסקאות בחברה משכנת, עריכת תצהירים והסכמים בקשר עם העברה ללא תמורה/ הסכם מתנה, העברה אגב גירושין, רכישת/ מכירת משרדים וחנויות, מכירת/רכישת שלד וקרקע, טיפול בהיבט מיסוי מקרקעין-דיווח לרשות המיסים עריכת שומת מס שבח, מס רכישה וכיוצ"ב, רישומים בטאבו וברשות מקרקעי ישראל ו/או בחברות משכנות לרבות: רישום הערת אזהרה במקרקעין, רישום התחייבות לרישום משכנתא וביטול משכנתא, רישום הורשה או רישום מכח צו קיום צוואה, טיפול בסכסוכי נדל"ן בבתי המשפט השונים ומול המפקח על רישום מקרקעין, לרבות תביעה בגין הפרת הסכם, סכסוכי שכנים, תביעות ליקויי בניה.
 

עריכת צוואה, הגשת בקשה לצו קיום צוואה, הגשת בקשה לצו ירושה, סכסוכים בין יורשים, הסכמי חלוקה בין יורשים, רישום צוואה בטאבו/רשות מקרקעי ישראל/חברה משכנת, התנגדות לקיום צוואה וכיוצ"ב.

תביעות כספיות, הפרת חוזה, עריכת תצהירים, ליווי משפטי שוטף לחברות

משרדנו מלווה חברות באופן שוטף לדוגמה הכנת הסכמי מתן שירותים/ פרילנסרים, פיינדר, קבלנות, עריכת תצהירים להגשה למוסדות ולרשויות וכיוצ"ב. כמו כן המשרד מתמחה בהגשת תביעות כספיות בגין הפרת חוזה או בקשה לאכיפתו, המרצות פתיחה והכל- בבתי משפט השלום/מחוזי ברחבי הארץ.