תחומי עיסוק 

מקרקעין\ נדל"ן פרטי ומסחרי

הסכמי רכישת/מכירת דירה יד שניה

ייצוג ברכישת דירה מקבלן

הסכמי העברה ללא תמורה/ הסכם מתנה

העברה אגב גירושין

רכישת/ מכירת משרדים וחנויות

מכירת/רכישת שלד וקרקע

ירושות וצוואות

עריכת צוואה לרבות צוואה הדדית

הגשת בקשה לצו קיום צוואה, הגשת בקשה לצו ירושה

הסכמי חלוקה בין יורשים

רישום צוואה בטאבו/רשות מקרקעי ישראל/חברה משכנת וכיוצ"ב.

הסכמי מתן שירותים, ליווי משפטי שוטף לחברות

משרדנו מלווה חברות באופן שוטף לדוגמה הכנת הסכמי מתן שירותים/ פרילנסרים, פיינדר, קבלנות, עריכת תצהירים להגשה למוסדות ולרשויות וכיוצ"ב.