תחומי עיסוק 

מקרקעין\ נדל"ן פרטי ומסחרי

רכישת דירה, מכירת דירה ובתים צמודי קרקע 

ייצוג ברכישת דירה מקבלן

הסכמי העברה ללא תמורה/ הסכם מתנה

העברה אגב גירושין

רכישת/ מכירת משרדים וחנויות

תמ"א 38/1

תמ"א 38/2

ירושות וצוואות

עריכת צוואה לרבות צוואה הדדית

הגשת בקשה לצו קיום צוואה, הגשת בקשה לצו ירושה

הסכמי חלוקה בין יורשים

רישום צוואה בטאבו/רשות מקרקעי ישראל/חברה משכנת וכיוצ"ב.